Brain Drain and its effects after pandemic!

Posted on: June 30, 2020 - In: Everything Observations Social Media

Brain Drain effects after the pandemic was a great conversation that is organized by STIKK.

I was one of the attendees from outside Kosovo who participated in the discussion about the topic of what Kosovo’s market can do to prepare for the future. Although the event was conducted in Albanian, I have shared the video for those who are interested in viewing it.

Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe të Komunikimit të Kosovës (STIKK), më 30 Qershor duke filluar nga ora 18:00 do të organizojë një diskutim publik, të 3-tin të kësaj serie, rreth temës “Efektet në “Brain Drain” pas pandemisë”. Tema ka për qëllim të shtjelloj efektet që pandemia COVID-19 kishte në fuqinë punëtore të komunitetit tonë nga disa këndvështrime të ndryshme si dhe të paraqes të priturat për të ardhdhmen sa i përket “Brain Drain”. 

Panelistët e ftuar për këtë diskutim janë: 

Bardha Jashari – Envision 
Zana Tabaku – Appdec
Valon Badivuku – SAP Kosovo
Vjosa Kika – TLP Alumni Association 
Diskutimi do të moderohet nga Donjeta Sahatçiu – Rrota

Leave a Reply

%d bloggers like this: