Brain Drain and its effects after pandemic!

Posted on: June 30, 2020 - In: Everything Observations Social Media

Brain Drain effects after the pandemic was a great conversation that is organized by STIKK.

I was one of the attendees with perspectives from outside of Kosovo that discussed the topic. What can be better done by Kosovo’s market to be prepared and ready for what is coming up?

This event was in Albanian language but I share the video just in case you want to check it out.

Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe të Komunikimit të Kosovës (STIKK), më 30 Qershor duke filluar nga ora 18:00 do të organizojë një diskutim publik, të 3-tin të kësaj serie, rreth temës “Efektet në “Brain Drain” pas pandemisë”. Tema ka për qëllim të shtjelloj efektet që pandemia COVID-19 kishte në fuqinë punëtore të komunitetit tonë nga disa këndvështrime të ndryshme si dhe të paraqes të priturat për të ardhdhmen sa i përket “Brain Drain”. 

Panelistët e ftuar për këtë diskutim janë: 

Bardha Jashari – Envision 
Zana Tabaku – Appdec
Valon Badivuku – SAP Kosovo
Vjosa Kika – TLP Alumni Association 
Diskutimi do të moderohet nga Donjeta Sahatçiu – Rrota

Leave a Reply

%d bloggers like this: